033Fotostad.com

In het Rietveldpaviljoen is altijd en voor iedereen wat te doen!

Van oktober tot en met december 2019 ziet u in het Rietveldpaviljoen foto-exposities en allerlei activiteiten door makers uit de wereld van theater, architectuur, debat en beeldende kunst.
Klik hier voor het programma.

Praktische informatie

Openstelling voor publiek is op donderdag van 12-21 uur en op vrijdag, zaterdag en zondag van 12-17 uur. Op de andere werkdagen zijn er vaak workshops, vergaderingen, e.d.

Vanaf donderdag 14 november bedraagt de entree € 3,50

Er wordt een actief beleid gevoerd in het betrekken van twee specifieke groepen: schoolklassen uit basis- en voortgezet onderwijs en bewoners van woon-zorginstellingen.

De werkgroep Ruimte voor Fotografie zal aandacht vragen voor de toekomstplannen in het Rietveldpaviljoen.

Aan mede-gebruikers (vergaderingen, cursussen, uitvoeringen) wordt een bescheiden bijdrage in de onkosten gevraagd in de vorm van een dagdeelvergoeding.

In de maand september starten we een donateurswerving waarvoor we speciale aandacht vragen.

Wij zijn bereikbaar via email-adres rietveldpaviljoen033@gmail.com