033Fotostad.com

Een leuk bericht: op 1 oktober 2019 starten we met de inrichting van het Rietveldpaviljoen aan de Zonnehof en op 16 oktober hopen we de eerste bezoekers welkom te heten bij de exposities die vanaf dat moment te zien zijn.

Voorlopig tot het eind van dit jaar gaat Amersfoort beleven hoe het is als dit ‘cultuurhuis’ leeft: foto-exposities gaan er hand in hand met initiatieven van beeldend kunstenaars, schrijvers, theatermakers en muzikanten.

Een broedplaats stellen we ons voor, waar velen hun ei kwijt kunnen, het experiment niet geschuwd wordt en waar bezoekers gemakkelijk binnenlopen: ‘In het Rietveldpaviljoen, daar is altijd wat te doen’.

Van harte nodigen we je uit om met ons mee te doen!

Namens het bestuur van Stichting Amersfoort Fotostad
Hans van Helden, voorzitter
Remko Schotsman, secretaris


  Geplande exposities 2019 (voorlopig programma!)

 • Van 16 oktober tot 6 november PANORAMA: een perspectief op de ruimtelijke inrichting van Nederland; een project van Rijksbouwmeester Floris van Alkemade; i.s.m. FASadE. Daarnaast verbeeldt Amersfoort in aanloop naar de Omgevingsvisie de uitdagingen voor de ruimtelijke inrichting van onze stad.
 • Van 7 november tot 10 december WERELDBEELDEN van Raymond Ruttingi.s.m. fotoredactie van de Volkskrant
 • Van 11 tot 31 december FOTOFINISH: werk van recente afstudeerders uit heel Europa, insamenwerking met FOMU Antwerpen
 • Permanent: wisselende fotografie uit Amersfoort onder de noemer ZOOM IN

  Agenda maand oktober 2019 (voorlopig programma!)

 • Woensdag 16 oktober - 16.00 uur - preview/inspiratiecafé voor alle (beoogde) gebruikers
 • Vrijdag 18 oktober - 16.30 uur - opening educatief programma basisscholen
 • Zaterdag 19 oktober - 16.00 uur publieksopening PANORAMA en ZOOM IN
 • Zondag 20 oktober- 15.00 uur lezing Actuele ontwikkelingen Lightroom door Cees Wouda

… en save the dates:

 • Zondag 17 november - 16.00 uur - cultureel café Sluitertijd
 • Woensdag 27 november - 20.00 uur - VOF De kunst i.s.m. fotograaf Raymond Rutting Theaterprogramma De Tranen van Amelie
 • Dinsdag 3 december, 20.00 uur Presentatie door fotograaf Hans Wilschut van zijn werk: “een lyrische reflectie op de verstedelijkte omgeving”. Toegang € 5, FKE-leden gratis.
 • Donderdag 12 december - 20.00 uur - De Stad Speelt Theaterprogramma over fotografie

  Praktische informatie

Openstelling voor publiek is op donderdag van 12-21 uur en op vrijdag, zaterdag en zondag van 12-17 uur. Op de andere werkdagen zijn er vaak workshops, vergaderingen, e.d.

Er wordt een actief beleid gevoerd in het betrekken van twee specifieke groepen: schoolklassen uit basis- en voortgezet onderwijs en bewoners van woon-zorginstellingen.

De werkgroep Ruimte voor Fotografie zal aandacht vragen voor de toekomstplannen in het Rietveldpaviljoen.

Aan mede-gebruikers (vergaderingen, cursussen, uitvoeringen) wordt een bescheiden bijdrage in de onkosten gevraagd in de vorm van een dagdeelvergoeding.

In de maand september starten we een donateurswerving waarvoor we speciale aandacht vragen.

Wij zijn bereikbaar via email-adres rietveldpaviljoen033@gmail.com