Pilot kids project in kader 033Fotostad

Dit jaar heeft 033Fotostad voor de tweede maal het initiatief genomen om een kinderproject te organiseren (pilot) in de groepen 8 van diverse basisscholen. Gerard Kamp, Marieke Koudstaal, Peter Putters, Hans van Koesveld, Riekje Hoffman en Arnick Pelde gaan op zes Scholem kinderen een basiscursus fotografie geven. Samen met de scholen zullen de fotografen onderwerpen behandelen zoals licht, standpunt en kader.

De lessen die twee jaar geleden zijn ontwikkeld door Jos Ruijssenaars zullen in drie lesblokken worden gegeven. Iedere les wordt afgerond met een opdracht voor de leerlingen. Iedere volgende les worden de opdrachten besproken in de les en de beste resultaten worden daaruit gekozen.

Foto’s tijdens de lessen gemaakt zullen in oktober worden geëxposeerd bij Scholen in de kunst (Eemhuis). Ook zal hier een expositie zijn van de eerste sessie uit 2016 waarin het nodige materiaal is verzameld maar nog niet aan het publiek is getoond.

Voor 2020 wordt er weer een 033Fotostad event gepland. Het is dan de bedoeling dat in het jaar voorafgaand aan dit evenement de lessen worden gegeven meer aan het einde van het leerjaar in de groepen 7. Deze groepen krijgen dan de expositie in het leerjaar daarop (als ze in groep 8 zitten).

Per saldo betekent dit dat er in het lesjaar 2019-2020 weer contact wordt gezocht met de scholen, maar dan om in de groepen 7 deze cursus te geven.

Initiatiefnemer: 033fotostad
Organisatie pilot project: Peter Putters
Organisatie Expositie : Hannah van Helden