stichting amersfoort fotostad.

Hieronder lees je meer over de Stichting Amersfoort Fotostad | 033fotostad.

Doelstelling

  • profileren van Amersfoort als fotostad;
  • vergroten van de aantrekkelijkheid van Amersfoort als ontmoetingsplek voor regionale, landelijke en internationale instellingen en organisaties op het gebied van fotografie en beeldcultuur;
  • stimuleren van een inspirerend en veelzijdig aanbod aan activiteiten op het gebied van fotografie en beeldcultuur;
  • verwerven, (doen) exploiteren en onderhouden van ruimte voor exposities en andere fotografie gerelateerde activiteiten;
  • organiseren van exposities, evenementen en lezingen op het gebied van fotografie en beeldcultuur;
  • stimuleren van samenwerking tussen organisaties en personen die betrokkenen zijn bij de fotografie in de stad en regio Amersfoort;
  • organiseren van educatieve activiteiten en activiteiten gericht op talentontwikkeling op het gebied van fotografie en beeldcultuur;
  • ontplooien van activiteiten gericht op het ontwikkelen van belangstelling, kennis, creativiteit en vakmanschap op het gebied van fotografie en beeldcultuur, met name voor en door jongeren;
  • organiseren van activiteiten gericht op ontmoeting, creativiteit en ontwikkeling van talenten van amateurfotografen en professionele fotografen;
  • stimuleren van nieuwe producties.

Beleidsplan
Beleidsplan Stichting Amersfoort Fotostad  

Contactgegevens
Stichting Amersfoort Fotostad
Amsterdamseweg 12-C, 3812RS Amersfoort
info@033fotostad.com

KvK: 32071346
Fiscaal nummer: NL 807399005
IBAN: NL88ABNA0847449467

Bestuurssamenstelling [rooster van aftreden   ]
Voorzitter: Gerda Eerdmans
Secretaris: Marije van Moerkerk
Penningmeester: Rob van Liefland

Beloningsbeleid
Bestuurders en medewerkers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De Stichting is een vrijwilligersorganisatie. Er is geen sprake van een collectieve arbeidsovereenkomst.

Financiële verantwoording
Stichting Amersfoort Fotostad - jaarverslag 2019  
Stichting Amersfoort Fotostad - jaarverslag 2018  

Activiteiten 2020
Overzicht exposities en evenementen in 2020.

2020 verkort in beeld

Image