stichting amersfoort fotostad.

Stichting Amersfoort Fotostad is met ingang van 1 januari 2021 een erkende en geregistreerde Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI).. De Culturele ANBI-status houdt in dat Stichting Amersfoort Fotostad geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van je bijdrage komt dus volledig ten goede aan Stichting Amersfoort Fotostad.

Als schenker kun je gebruikmaken van de belastingvoordelen van de geefwet. Voor het schenken aan culturele instellingen gelden zelfs extra aantrekkelijke regelingen. Voor de inkomstenbelasting komt 1,25 x het bedrag van de gedane gift in aanmerking voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Bij belastingaangifte dien je ons RSIN-nummer 8073 99 905 te vermelden. Kijk op de website van de Belastingdienst voor de actuele regels.

De status geeft Stichting Amersfoort Fotostad ook verplichtingen om transparant voor schenkers te werk te gaan.

Hieronder lees je meer over de Stichting Amersfoort Fotostad | 033fotostad.

Doelstelling

  • profileren van Amersfoort als fotostad;
  • vergroten van de aantrekkelijkheid van Amersfoort als ontmoetingsplek voor regionale, landelijke en internationale instellingen en organisaties op het gebied van fotografie en beeldcultuur;
  • stimuleren van een inspirerend en veelzijdig aanbod aan activiteiten op het gebied van fotografie en beeldcultuur;
  • verwerven, (doen) exploiteren en onderhouden van ruimte voor exposities en andere fotografie gerelateerde activiteiten;
  • organiseren van exposities, evenementen en lezingen op het gebied van fotografie en beeldcultuur;
  • stimuleren van samenwerking tussen organisaties en personen die betrokkenen zijn bij de fotografie in de stad en regio Amersfoort;
  • organiseren van educatieve activiteiten en activiteiten gericht op talentontwikkeling op het gebied van fotografie en beeldcultuur;
  • ontplooien van activiteiten gericht op het ontwikkelen van belangstelling, kennis, creativiteit en vakmanschap op het gebied van fotografie en beeldcultuur, met name voor en door jongeren;
  • organiseren van activiteiten gericht op ontmoeting, creativiteit en ontwikkeling van talenten van amateurfotografen en professionele fotografen;
  • stimuleren van nieuwe producties.

Beleidsplan
Beleidsplan Stichting Amersfoort Fotostad  

Contactgegevens
Stichting Amersfoort Fotostad
Amsterdamseweg 12-C, 3812RS Amersfoort
info@033fotostad.com

KvK: 32071346
Fiscaal nummer: NL 807399005
RSIN-nummer: 8073 99 905
IBAN: NL88ABNA0847449467

Bestuurssamenstelling [rooster van aftreden   ]
Voorzitter: Gerda Eerdmans
Secretaris: Marije van Moerkerk
Penningmeester: Ferry Pankras

Beloningsbeleid
Bestuurders en medewerkers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De Stichting is een vrijwilligersorganisatie. Er is geen sprake van een collectieve arbeidsovereenkomst.

Financiële verantwoording
Stichting Amersfoort Fotostad - jaarverslag 2022  
Stichting Amersfoort Fotostad - jaarverslag 2021  
Stichting Amersfoort Fotostad - jaarverslag 2020  
Stichting Amersfoort Fotostad - jaarverslag 2019  
Stichting Amersfoort Fotostad - jaarverslag 2018  

Exposities
Overzicht van gehouden exposities in [klik op een jaartal voor het overzicht]:
20232022202120202019

Activiteiten
Overzicht van activiteiten die hebben plaatsgevonden.

2020 verkort in beeld

Image